Как работим?

Как става магията?

Запознаване

  1. Открийте дали има смисъл да работим заедно.
  2. Поставяне на цели и обсъждане на най-добрите начини да ги постигнем.
  3. Изготвяне на схема на проекта и план за действие.

Създаване

 1. Анализ на вашия сайт и тези на конкурентите ви.
 2. Създаване, редактиране и подобряване на съдържанието.
 3. Оптимизиране на съдържанието за SEO и публикуване.

Управление

 1. Наблюдаване на ефективността на съдържанието.
 2. Ако е необходимо, редакция и преизползване на съдържанието.
 3. Използване на резултатите, за да създадем нов план за действие.

Как става магията?

Запознаване

 1. Открийте дали има смисъл да работим заедно.
 2. Поставяне на цели и обсъждане на най-добрите начини да ги постигнем.
 3. Изготвяне на схема на проекта и план за действие.

Създаване

 1. Анализ на вашия сайт и тези на конкурентите ви.
 2. Създаване, редактиране и подобряване на съдържанието.
 3. Оптимизиране на съдържанието за SEO и публикуване.

Управление

 1. Наблюдаване на ефективността на съдържанието.
 2. Ако е необходимо, редакция и преизползване на съдържанието.
 3. Използване на резултатите, за да създадем нов план за действие.

1. Запознаване

Нека да поговорим!

Подхождаме ли си правилно? Нека проведем 20-минутно обаждане и да разберем. Ние ще се запознаем с обхвата, целите и сроковете на вашия проект.
Вие ще разберете дали сме подходящите хора за тази работа.

Ние ще

Слушаме внимателно.

Ще задаваме насочени въпроси.

Ако си пасваме, ще подготвим предложение за проект.

Това ще включва подробен списък на задачите,
твърда цена на проекта и график.

Вие ще разберете

Как можем да ви помогнем да постигнете бизнес целите си.

Какво ще коства да постигнете успех.

Следващите стъпки, които можем да извървим заедно.

Ако не си пасваме в най-лошият случай ще получите безплатно експертно мнение.

1. Запознаване

Нека да поговорим!

Подхождаме ли си правилно? Нека проведем 20-минутно обаждане и да разберем. Ние ще се запознаем с обхвата, целите и сроковете на вашия проект.
Вие ще разберете дали сме подходящите хора за тази работа.

Ние ще

Слушаме внимателно.

Задаваме насочени въпроси.

Изпратим предложение за проекти, ако си пасваме.

Това ще включва подробен списък на задачите,
твърда цена на проекта и график.

Вие ще разберете

Как можем да ви помогнем да постигнете бизнес целите си.

Какво ще коства да постигнете успех.

Следващите стъпки, които можем да извървим заедно.

Ако не си пасваме в най-лошият случай ще получите безплатно експертно мнение.

1. Запознаване

Нека да поговорим!

Подхождаме ли си правилно? Нека проведем 20-минутно обаждане и да разберем. Ние ще се запознаем с обхвата, целите и сроковете на вашия проект.
Вие ще разберете дали сме подходящите хора за тази работа.

Ние ще

Слушаме внимателно.

Задаваме насочени въпроси.

Изпратим предложение за проект, ако си пасваме.

Това ще включва подробен списък на задачите, твърда цена на проекта и график.

Вие ще разберете

Как можем да ви помогнем да постигнете бизнес целите си.

Какво ще коства да постигнете успех.

Следващите стъпки, които можем да извървим заедно.

Ако не си пасваме в най-лошият случай ще получите безплатно експертно мнение.

2. Създаване

Пасваме си? – Супер!

Нека да оформим документите и да започнем работа.
Ще изготвим план за действие и ще се съсредоточим върху създаването на бързи победи за вашия бизнес.

Ние ще

 • Започнем работа с подробен видеочат, за да изготвим план за действие за това какво следва.
 • Анализираме вашето съдържание.
 • Анализираме уебсайтовете на вашите конкуренти.
 • Създадем редакционен календар.
 • Създаваме, редактираме и публикуваме ново съдържание.

Вие ще получите

 • Яснота относно силните и слабите страни на проекта.
 • Ясна представа за представянето на вашето съдържание.
 • Точна представа за силните страни на вашия конкурент.
 • Систематичен подход към производството на съдържание.
 • Съдържание, базирано на данни, създадено за да постига резултати.

2. Създаване

Пасваме си? – Супер!

Нека да оформим документите и да започнем работа.
Ще изготвим план за действие и ще се съсредоточим върху създаването на бързи победи за вашия бизнес.

Ние ще

 • Започнем работа с подробен видеочат, за да изготвим план за действие за това какво следва.
 • Анализираме вашето съдържание.
 • Анализираме уебсайтовете на вашите конкуренти.
 • Създадем редакционен календар.
 • Създаваме, редактираме и публикуваме ново съдържание.

Вие ще получите

 • Яснота относно силните и слабите страни на проекта.
 • Ясна представа за представянето на вашето съдържание.
 • Точна представа за силните страни на вашия конкурент.
 • Систематичен подход към производството на съдържание.
 • Съдържание, базирано на данни, създадено за да постига резултати.

3. Подобряване

Проектът върви добре?
– Нека го направим да лети!

Бързите печалби са хубави, но ние се грижим да извлечете максимална полза от съдържанието си в дългосрочен план.

Ние ще

 • Наблюдаваме представянето на вашето съдържание.
 • Редактираме и оптимизираме за по-добри резултати.
 • Помислим как уеб съдържанието ви може да бъде използвано в други канали.

Вие ще получите

 • Анализ на съдържанието ви в реално време, който да насочва бъдещата ви стратегия. 
 • Повече резултати от вашето съдържание.
 • Леснодостъпно съдържание, което да захрани другите ви маркетингови канали.

3. Управление

Проектът върви добре?
-Нека да го направим да лети!

Бързите победи са хубави, но ние се грижим да извлечете максимална полза от съдържанието си в дългосрочен план.

Ние ще

Наблюдаваме представянето на вашето съдържание.

Редактираме и оптимизираме за по-добри резултати.

Помислим как уеб съдържанието ви може да бъде използвано в други канали.

Вие ще получите

Анализ на съдържанието ви в реално време, който да насочва бъдещата ви стратегия. 

Повече резултати от вашето съдържание.

Леснодостъпно съдържание, което да захрани другите ви маркетингови канали.

Пасваме ли си?

Ако имате нужда от някой, който да...

Ако искате някой, който

Пасваме ли си?

Ако искате някой, който...

Ако имате нужда от някой, който да...